Skip to main content

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI          ( KVK )

   BURÇSAN& BURÇPA Ailesi olarak;  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na ilişkin yükümlülüklerini hukuka uygun olarak yerine getirmesinde rehber niteliği taşıyan Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ nı oluşturup yayınlamıştır.

Bu politikada kişisel verilerin işlenmesinde BURÇSAN & BURÇPA Ailesi’ nin benimsediği temel ilkeler aşağıdaki gibidir;

  • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutmayı,
  • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
  • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlemeyi,
  • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi,
  • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirmeyi,
  • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurmayı,
  • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri almayı,
  • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranmaya,
  • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermeyi,

 

Taahhüt ederiz.

 

Başta KVK Kanunu olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenlemelere uyumun sağlanması BURÇSAN & BURÇPA Ailesi’ nin öncelikleri arasındadır.